Основна школа

Сви креирани наставни материјали, електронски курсеви и софтверски пакети су јавно доступни и могу бити корисни како наставницима, тако и студентима, ученицима и свим осталим заинтересованим корисницима.

 • thumbnail

  Платформа Завршни испит садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се спремају за полагање завршног испита. Посебно прилагођени задаци пружају могућност ученицима обухваћеним инклузијом да користе ИКТ и унапреде своје знање. Платформа би требало да утиче на то да ученици савладају препреке које их спречавају да остваре самосталност и континуитет у раду.

 • thumbnail

  Платформа „еЗбирка“ представља електронску збирку задатака из математике за основну школу. Сви задаци су груписани по разредима, областима и наставним јединицама. Платформа je креирана тако да пружа могућност да наставници на једноставан начин могу и сами да креирају питања и задатке, те је осим наставника математике, могу користити и наставници на другим предметима.

 • thumbnail

  Циљ ГеоГебра Центра Београд је унапређење наставе математике, стручно усавршавање наставника математике, као и подстицање смишљене имплементације дидактичког материјала који је направљен коришћењем ГеоГебра пакета. Сви наши материјали су јавно доступни како наставницима, тако и ученицима.

 • thumbnail

  Платформа еШкола веба је електронска школа веб програмирања која омогућава интерактивно учење кроз пажљиво осмишљене курсеве. На њој се тренутно налазе курсеви у оквиру којих се обрађују HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AngularJS и TypeScript, а у плану је њена надоградња новим курсевима у оквиру којих ће се обрађивати Angular2, PHP, Java и друге технологије.

 • thumbnail

  Електронска платформа за интерактивно учење програмског језика Пајтон.

 • thumbnail

  Образовни сајт који презентује математичке теме са циљем да повећа интересовање и мотивацију ученика у процесу учења. Видео материјали покривају цео 5. разред и део 6. разреда, компактни су, кратки, подељени, по потреби, у више кратких видео материјала и не садрже превелики број примера и задатака. Све видео материјале наставници могу користи и на самом часу у школи.

Средња школа
 • thumbnail

  Платформа садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се спремају за полагање пријемног испита. Сви задаци су груписани по областима и нивоима. Ученици имају могућност да испитују своје знање радећи самосталне пробне тестове пријемног испита, као и да вежбају задатке из одређене области и са одређеног нивоа.

 • thumbnail

  Циљ ГеоГебра Центра Београд је унапређење наставе математике, стручно усавршавање наставника математике, као и подстицање смишљене имплементације дидактичког материјала који је направљен коришћењем ГеоГебра пакета. Сви наши материјали су јавно доступни како наставницима, тако и ученицима.

 • thumbnail

  Eлектронски курс за интерактивно учење програмског језика C#. Намењен је ученицима 3. разреда гимназије и за циљ има да на интерактиван и занимљив начин ученицима приближи свет програмирања.

 • thumbnail

  Платформа еШкола веба је електронска школа веб програмирања која омогућава интерактивно учење кроз пажљиво осмишљене курсеве. На њој се тренутно налазе курсеви у оквиру којих се обрађују HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AngularJS и TypeScript, а у плану је њена надоградња новим курсевима у оквиру којих ће се обрађивати Angular2, PHP, Java и друге технологије.

 • thumbnail

  Електронска платформа за интерактивно учење програмског језика Пајтон.

Факултет
 • thumbnail

  Платформа садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се спремају за полагање пријемног испита. Сви задаци су груписани по областима и нивоима. Ученици имају могућност да испитују своје знање радећи самосталне пробне тестове пријемног испита, као и да вежбају задатке из одређене области и са одређеног нивоа.

 • thumbnail

  Циљ ГеоГебра Центра Београд је унапређење наставе математике, стручно усавршавање наставника математике, као и подстицање смишљене имплементације дидактичког материјала који је направљен коришћењем ГеоГебра пакета. Сви наши материјали су јавно доступни како наставницима, тако и ученицима.

 • thumbnail

  Moodle систем Математичког факултета, Универзитета у Београду студентима обезбеђује централну тачку за приступ наставним материјалима, интеракцију са наставницима и другим студентима, предавање домаћих задатака, израду тестова, и друге активности.

 • thumbnail

  Софтверски пакет отвореног кода за нумеричка израчунавања који се може користити као замена за комерицијални пакет МАТЛАБ. Идеја је да се кроз QЛаб пројекат искористе сви потенцијали Математичког факултета, како студената рачунарских смерова и модула, тако студената теоријске и примењене математике.

 • thumbnail

  Платформа еШкола веба је електронска школа веб програмирања која омогућава интерактивно учење кроз пажљиво осмишљене курсеве. На њој се тренутно налазе курсеви у оквиру којих се обрађују HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AngularJS и TypeScript, а у плану је њена надоградња новим курсевима у оквиру којих ће се обрађивати Angular2, PHP, Java и друге технологије.

 • thumbnail

  Електронска платформа за интерактивно учење програмског језика Пајтон.

Преквалификација
 • thumbnail

  Платформа еШкола веба је електронска школа веб програмирања која омогућава интерактивно учење кроз пажљиво осмишљене курсеве. На њој се тренутно налазе курсеви у оквиру којих се обрађују HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AngularJS и TypeScript, а у плану је њена надоградња новим курсевима у оквиру којих ће се обрађивати Angular2, PHP, Java и друге технологије.

 • thumbnail

  Електронска платформа за интерактивно учење програмског језика Пајтон.

 • thumbnail

  Eлектронски курс за интерактивно учење програмског језика C#. Намењен је ученицима 3. разреда гимназије и за циљ има да на интерактиван и занимљив начин ученицима приближи свет програмирања.

Радна група за образовни софтвер

Циљ радне групе за образовни софтвер је унапређење наставе математике, рачунарства и информатике, кроз развој електронских платформи, стручно усавршавање наставника као и креирање електронских материјала за радионице и наставу. Радна група за образовни софтвер такође спроводи и подржава истраживања везана за наставу математике, рачунарства и информатике, и утицај примене интерактивних наставних садржаја са циљем да побољшају наставне и развојне активности.

Фотографије са презентација

Учитавање...