Решавање проблема помоћу рачунара

Као што смо већ поменули, готово је сваки проблем могуће решити помоћу рачунара. Ипак, с обзиром на то да рачунар не размишља сам, неопходно је задати му одговарајуће инструкције које ће он извршити и на тај начин решити проблем.

На следећим сликама приказан је ток радњи од тренутка када добијемо проблем који треба да решимо, па све до самог његовог решења.

Слика 1.1. Дијаграм решавања проблема помоћу рачунара

Дакле, почињемо од анализирања проблема, онда формирамо алгоритам, и на крају трансформишемо тај алгоритам у рачунарски програм.1. Који кораци чине анализу проблема?

Слика 1.2. Дијаграм анализе проблема2. О алгоритмима ће бити више речи у следећој глави.3. Шта представља трансформисање алгоритма у рачунарски програм?

Слика 1.3. Дијаграм трансформације проблема