еВидео математика


8.2.3 Међусобни положај праве и равни. Нормала на раван. Растојање тачке од равни

Наталија Јевтић