еВидео математика


8.5.2 Решавање линеарне неједначине са једном непознатом

Гаврило Алексић