GNU Alati

HSMM-Team

KONZOLA

Bilo da ste početnik ili iskusni programer, konzola je nešto sa čime se morate susresti ukoliko radite na Linux operativnom sistemu. Većina distribucija Linux-a ima malo grafičkih alata koji se koriste za podešavanje i održavanje sistema, tako da se veliki broj operacija mora vršiti iz konzole, jednostavnim unošenjem komandi preko tastature. Zato ćemo se u ovom, uvodnom poglavlju, upoznati sa osnovim komandama konzole i samo nekim od mogućnosti koje nam pruža.

BASH

Kao korisnici Linux operativnog sistema, naš cilj je da možemo da komuniciramo sa sistemom preko komandne linije. Upravo je to glavna svrha Shell-a. Bash Shell je upravo taj koji je podrazumevani na većini sistema i koji omogućava efikasnu komunikaciju korisnika i mašine. Iz tog razloga, u ovom poglavlju imaćete prilike da se upoznate sa osnovama Bash skript jezika, kao i nekim načinim manjegove upotrebe.

GCC

Kao početnici u svetu programskih jezika i računara trebalo bi da budemo svesni da računari ne mogu da razumeju nijedan od programskih jezika sa kojima radimo. Mogu da tumače samo mašinski jezik nula i jedinica. Kompajler nam ovde priskače u pomoć. U ovom poglavlju upoznaćemo se sa opštim konceptima GCC kompajlera.

MAKE

Većina programera se susreće sa GNU Make-om u nekom trenutku svoje karijere, bilo da ga koriste za kompajliranje malih biblioteka ili pravljenje čitavog projekta. Iako postoji mnogo, mnogo alternativa Make-u, on se i dalje često bira kao sistem za izradu novog softvera s obzirom na njegov skup funkcionalnosti i široku podršku. U ovom poglavlju upoznaćemo se sa opštim konceptima i karakteristikama GNU Make-a i naučiti kako da ih na najbolji način iskoristimo.

GDB

Nekada se dešava da provedemo sate i sate gledajući u kod i pokušavajući da pronađemo grešku, odnosno razlog zbog koga se naš program ne ponaša očekivano. Za ubrzanje procesa detekcije greške koriste se specijalni programi koji se nazivaju debageri. U ovom poglavlju upoznaćemo se sa osnovnim konceptima i upotrebom GDB debagera.

Hristina Nikolić

Kontakt:
mr18103@alas.matf.bg.ac.rs Zaduženje:
Prikupljanje i obrada materijala iz oblasti Make i GCC

Sara Živković

Kontakt:
mr18022@alas.matf.bg.ac.rs Zaduženje:
Prikupljanje i obrada materijala iz oblasti Bash i Konzola

Milica Karličić

Kontakt:
mr18@alas.matf.bg.ac.rs Zaduženje:
Prikupljanje i obrada materijala iz oblasti GDB

Milan Dimitrijević

Kontakt:
mr18307@alas.matf.bg.ac.rs Zaduženje:
Dizajn sajta i povezivanje na server