Programski jezik Julia

Ovaj kurs posvecen je programskom jeziku Julia. Kurs je podeljen u tri celine:

 1. Osnovna sintaksa
 2. Vizuelizacija podataka
 3. Obrada slike

Osnovna sintaksa:

 1. Osnovne naredbe i tipovi podataka
 2. Nizovi, torke i skupovi
 3. Kontrolne strukture i petlje
 4. Funkcije i stringovi
 5. Datumi i vreme, rad sa fajlovima
 6. Crtanje grafika funkcija
 7. Izuzeci

Vizuelizacija:

 1. Osnovne funkcionalnosti
 2. Iscrtavanje geometrijskih oblika, boje
 3. Animacije i teme
 4. Prikaz statistickih rezultata

Obrada slike:

 1. Osnovi obrade slike
 2. Izostravanje slike
 3. Geometrijske transformacije
 4. Morfoloska obrada slike
 5. Detekcija ivica
 6. Histogram, ekvalizacija histograma
 7. Gama korekcija, kolor sistemi

Made by: Filip Neskovic, 2022.