Фотографије са презентација

Пројекти

Сви креирани наставни материјали, електронски курсеви и софтверски пакети су јавно доступни и могу бити корисни како наставницима, тако и студентима, ученицима и свим осталим заинтересованим корисницима.

thumbnail

Платформа Пријемни испит

Платформа Пријемни испит

Платформа садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се спремају за полагање пријемног испита. Сви задаци су груписани по областима и нивоима. Ученици имају могућност да испитују своје знање радећи самосталне пробне тестове пријемног испита, као и да вежбају задатке из одређене области и са одређеног нивоа.

thumbnail

Платформа Завршни испит

Платформа Завршни испит

Платформа Завршни испит садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се спремају за полагање завршног испита. Посебно прилагођени задаци пружају могућност ученицима обухваћеним инклузијом да користе ИКТ и унапреде своје знање. Платформа би требало да утиче на то да ученици савладају препреке које их спречавају да остваре самосталност и континуитет у раду.

thumbnail

Платформа еЗбирка

Платформа еЗбирка

Платформа „еЗбирка“ представља електронску збирку задатака из математике за основну школу. Сви задаци су груписани по разредима, областима и наставним јединицама. Платформа je креирана тако да пружа могућност да наставници на једноставан начин могу и сами да креирају питања и задатке, те је осим наставника математике, могу користити и наставници на другим предметима.

thumbnail

ГеоГебра Центра Београд

ГеоГебра Центра Београд

Циљ ГеоГебра Центра Београд је унапређење наставе математике, стручно усавршавање наставника математике, као и подстицање смишљене имплементације дидактичког материјала који је направљен коришћењем ГеоГебра пакета. Сви наши материјали су јавно доступни како наставницима, тако и ученицима.

thumbnail

Moodle систем Математичког факултета

Moodle систем Математичког факултета

Moodle систем Математичког факултета, Универзитета у Београду студентима обезбеђује централну тачку за приступ наставним материјалима, интеракцију са наставницима и другим студентима, предавање домаћих задатака, израду тестова, и друге активности.

thumbnail

еВидео математика

еВидео математика

Образовни сајт који презентује математичке теме са циљем да повећа интересовање и мотивацију ученика у процесу учења. Видео материјали покривају цео 5. разред и део 6. разреда, компактни су, кратки, подељени, по потреби, у више кратких видео материјала и не садрже превелики број примера и задатака. Све видео материјале наставници могу користи и на самом часу у школи.

thumbnail

Платформа еШкола веба

Платформа еШкола веба

Платформа еШкола веба је електронска школа веб програмирања која омогућава интерактивно учење кроз пажљиво осмишљене курсеве. На њој се тренутно налазе курсеви у оквиру којих се обрађују HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AngularJS, TypeScript, Angular2, PHP, Java и друге технологије.

thumbnail

Електронска платформа Python

Електронска платформа Python

Електронска платформа Python, намењена основцима и средњошколцима, омогућава интерактивно учење објектно оријентисаног програмског језика високог нивоа, опште намене. Може се корисити за веб развој, роботику, вештачку интелигенцију и као такав сада је међу шест најпопуларнијиих језика на свету.

thumbnail

Eлектронски курс C#

Eлектронски курс C#

Eлектронски курс за интерактивно учење програмског језика C#. Намењен је ученицима 3. разреда гимназије и за циљ има да на интерактиван и занимљив начин ученицима приближи свет програмирања.

thumbnail

Материјали за подизање нивоа дигиталних компетенција

Материјали за подизање нивоа дигиталних компетенција

У оквиру материјала обрађене су теме у вези са дигиталном технологијом и писменошћу, коришћењем савремених софтверских пакета за канцеларијско пословање, као и графичког и мултимедијалног софтвера у образовању. Поред тога, представљене су могућности коришћења друштвених мрежа у образовању и колаборацији са колегама.

thumbnail

ГеоГебра Центра Београд

Софтверски пакет QLab

Софтверски пакет отвореног кода за нумеричка израчунавања који се може користити као замена за комерицијални пакет MATLAB. Идеја је да се кроз QLab пројекат искористе сви потенцијали Математичког факултета, како студената рачунарских смерова и модула, тако студената теоријске и примењене математике.

thumbnail

Апликација „Мост математике“

Апликација „Мост математике“

Апликација „Мост математике“ представља квиз истоименог такмичења удружења „Млади математичар“. Специфичност квиза јесте да развија тимски дух, јача самопоуздање и креативност у дигиталним технологијама, истраживачки дух и развој компетенција код ученика. Посебно прилагођени задаци пружају могућност свим ученицима да се такмиче у квизу и да осете његову динамику.

thumbnail

Отворени образовни ресурси

Отворени образовни ресурси

Вести


„Award Innovative Practice 2020”, награда Фондације „Есл” и Уједињених нација у Бечу, додељена је Друштву математичара Србије за пројекат
„Завршни испит – платформа за равноправно укључивање ученика у образовни процес”

  
  
  

Учитавање...