еВидео математика


6.1.1 Појам негативног броја. Скуп целих бројева Z. Цели бројеви и бројевна права

Иван Стојановић