еВидео математика


6.3.6 Једначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева

Младен Ристић