еВидео математика


7.2.2 Конструкције тачака на бројевној прави које одговарају бројеви √2,√3,√5

Јелена Граовчевић