еВидео математика


7.2.4 Примена Питагорине теореме на једнакокраки и једнакостранични троугао

Сара Гавран