еВидео математика


7.3.2 Множење и дељење степена једнаких основа

Невена Милетић