еВидео математика


7.3.5 Полином (појам, моном, бином, трином). Сређивање полинома

Милена Кликовац