еВидео математика


8.2.1 Тачка, права, раван. Међусобни положај тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве

Оливера Томић