еВидео математика


Образовни видео материјали

Образовање има кључну улогу у развоју појединца и друштва, али оно још увек није доступно свима, а најчешћи разлози за то су углавном финансијске природе или лоше државне стратегије.

Ентузијасти широм света покушавају да превазиђу овај проблем те преносе знање и прецес учења на Интернет. Све је више образованих сајтова и видео канала који пружају специјализоване садржаје у циљу бољег разумевања математике.

Стандардизован приступ израде видео материјала, усклађеност са планом и програмом предмета Математика прописаног од стране Министарства просвете је оно што овај сајт издваја од осталих.