еВидео математика


8. разред

8.1 СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА. ТАЛЕСОВА ТЕОРЕМА
8.2 ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН
8.3 ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ
8.4 ПРИЗМА
8.5 ЛИНЕАРНЕ НЕЈЕДНАЧИНЕ
8.6 ПИРАМИДА
8.7 ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА
8.8 ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА
8.9 СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА
8.10 ВАЉАК
8.11 КУПА
8.12 ЛОПТА