еВидео математика


О сајту

Модеран начин презентације математичких тема повећава интересовање и мотивацију ученика у процесу учења. Примена рачунара у образовању омогућује да ученици самоиницијативно усавршавају и проширују стечена знања и омогућавају боље индивидуално напредовање. Међутим, саставни део успешног савладавања градива је и самостални рад ученика. Не може се неко градиво успешно савладати само гледањем видео лекција, већ је и увежбавање саставни део учења. Такође, требамо бити свесни чињенице да видео лекција не може у потпуности заменити наставника, те ови садржаји могу бити само део успешног учења.

Сви видео материјали који се налазе на овом сајту су настали као део истраживања потребних за завршетак мастер рада Оливера Петковића професора математике и рачунарства, под менторством др Мирослава Марића, професора на Математичком факултету.

Видео материјале су израдили студенти завршне године Математичког факултета Универзитета у Београду школске 2014/2015. године под наздором аутора сајта. Ове школске године је видео материјалима покривен скоро цео 5. разред и део 6. разреда, а план нам је да наставимо са радом и употпунимо садржаје.

Видео материјали су компактни, кратки, подељени, по потреби, у више кратких видео материјала и не садрже превелики број примера и задатака. Све видео материјале или неке његове делове, наставници могу користи и на самом часу у школи.

13.5.2015, Аутори сајта


Образовни видео материјали


Типови образовних видео материјала


Дијагонале многоугла