Материјали за подизање нивоа дигиталних компетенција

У оквиру материјала обрађене су теме у вези са дигиталном технологијом и писменошћу, коришћењем савремених софтверских пакета за канцеларијско пословање, као и графичког и мултимедијалног софтвера у образовању. Поред тога, представљене су могућности коришћења друштвених мрежа у образовању и колаборацији са колегама.