Мултимедија

Мултимедија (мултимедији) је назив за оне медије који су комбинација више различитих медија. Мултимедије карактерише мултимедијални доживљај, по појавним облицима (перцептивним видовима информација, тј. логичкој структури) и преносним путевима(физички преносним путевима) вишеструк, симултан, снажан доживљај, у најширем смислу то је проток информација између извођача и публике. Овај појам се сусреће и у свету забаве (музике, видео и рачунарских игрица...) али и у телекомуникацијама и свету рачунара.

Сматра се да је мултимедиј постао феномен савременог друштва, који у најужем смислу можемо посматрати као папир, ваздух, електромагнетско поље путем којих се преносе информације, а у најширем средство у процесу интеракције човека са окружењем. Ако се подаци који се уносе у медиј посматрају као енергија која деформише просторно временску структуру, онда човек тај „сигнал“ може да уочи, тј. детектује и то својим чулима (слух, вид) или посредно, преко уређаја који информацију претварају у облик који човек може да детектује. Мултимедији су сложени техничко технолошки системи (телекомуникациони системи, рачунарске мреже и сл.) Заправо њихов развој је тесно повезан са техничко-технолошким развојем.

Paint

Paint je врло једноставан програм за цртање који нам нуди велики број алата за цртање. Може да послужи у различитим ситуацијама као што је цртање неких кратких објашњења или забави. Paint je саставни део оперативног система Windows.

VLC Media Player

VLC Media Player је бесплатни програм који омогућава репродукцију мултимедијалних садржаја на рачунару. Поред репродукције овај програм омогућава и стримовање мултимедијалних садржаја преко мреже. Програм долази са великим бројем библиотека за правилно декодирање мултимедијалних садржаја и једноставност употребе.

Winamp

Winamp је један од најпопуларнијих програма који се користе за преслушавање аудио датотека у више формата. Популарности овог програма допринеле су и могућности пуштања видео фајлова. Њега је креирао Џастин Франкел. Поред основних могућности које се могу пронаћи у стандардном менију он има и могућност активирања разних проширења помоћу којих се може побољшати функционалност програма.