Друштвене мреже у образовању

У времену у ком живимо брза и ефикасна размена информација један је од приоритета сваког појединца, како у приватном, тако и у професионалном животу. С обзиром на то да је дан без интернета, рачунара и паметних телефона постао готово незамислив, природно је искористити њихову широку доступност у свим сферама живота – на послу, у школи, на факултету итд. Школа је место на ком ученици и наставници проводе велики део свог времена. Осим тога, пожељно је да и после часова, током викенда, празника и распуста, када не иду у школу и не виђају се свакодневно, могу ефикасно да комуницирају, договарају се, разговарају о домаћим задацима и другим школским обавезама.

Едмодо

Едмодо је бесплатна, широко доступна платформа за учење која је једноставна за употребу и којој се може приступити како путем рачунара, тако и путем паметних телефона. Њен дизајн подсећа на друштвену мрежу, али оно што је разликује од већине друштвених мрежа јесте безбедност, будући да се комуникација и размена садржаја одвија у затвореној групи ученика, под надзором наставника.

Каху

Каху је дизајниран за социјално учење у којем су ученици окупљени око екрана. У школи то ће најчешће бити пројектор или монитор. Каху је веома погодан за креирање разних тестова за све наставне теме. Каху користи елементе учења кроз игру и код ученика буди такмичарски дух који је веома битан за мотивацију која је итекако потребна. Наставницима помаже јер веома лако могу да направе тест или неку занимљиву игру, и на тај начин да лакше објасне градиво и укључе ученика у наставни процес.

Сократив

Socrative је бесплатни веб-алат који омогућава креирање низа едукативних вежби и игара са циљем подизања нивоа заинтересованости ученика за градиво које им се излаже у школама. Tакође, ова апликација погодује и самим наставницима јер допушта тренутно прикупљање повратних информација од ученика којима предају, а самим тим и бољи увид у то колико им је градиво јасно. Да би се Socrative имплементирао у настави, пожељно је да учионица има пројектор повезан са рачунаром наставника, док сами учесници, тј. ученици, могу користити паметне телефоне, таблете, лаптопове, компјутере итд.