Рад са табелама

Табеле представљају интерактивне рачунараске програме који служе за организовање, анализу и складиштење података у табеларној форми. Развијене су као рачунарске симулације табела за рачуноводство на папиру. Програми врше обраду података над подацима у ћелијама табеле. Свака ћелија може да садржи текст, неки нумерички података или резултат примене неке формуле која се аутоматски израчунава на основу садржаја осталих ћелија.

Microsoft Excel

Microsoft Excel је производ компаније Microsoft, саставни део програмског пакета Microsoft Office. То је програм за табеларне калкулације. Овакав програм је потребан за коришћење табела у раду, да извршавате различите рачунске операције уносећи математичке и логичке формуле као и за обликовање различитих врста графикона(а графикон говори више од хиљаду речи). Сваки корисник би требао знати користити Excel јер савремено пословање се не може замислити без употребе овог табеларног програма.