Прављење презентација

Презентација је метод представљања и објашњења неке идеје или дела пред публиком у текстуалном, графичком и звучном облику. Раније се то радило помоћу паноа, летака, новина, графоскопа, дијапројектора, а у новије време помоћу рачунара. У ту сврху се користе посебни програми. Развој информационих технологија је омогућио да се презентације креирају компјутерски, али су и данас у употреби и други облици презентација.

Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint је кориснички графички програм за креирање мултимедијалних презентација. PowerPoint је саставни део програмског пакета Microsoft Office. PowerPoint је један од најједноставнијих рачунарских програма који се користи како у пословном свету, тако и у настави, те је најраширенији програм за израду презентација. PowerPoint презентације састоје се од већег броја појединачних страница или “слајдова”. Слајдови могу садржати текст, слике, анимације, звук и друге објекте који се могу слободно уређивати. Комбиновањем текста, таблица, графикона, видео и звучних записа у смислену целину долазите до ефектне презентације. На тај начин стварате моћно средство којим много брже и квалитетније преносите информације и идеје.

Прези

Прези је алат за прављење занимљивих презентација. Прези-презентација се базира на редоследу урамљених идеја и медијских садржаја. Све што се направи се повезује у одређени поредак на бесконачној радној површини. Презентације имају изузетну примену у многим областима као сто су настава, продаја, прављење пројеката. У настави су изузетно корисне презентације. Прези омогућава да визуализујете информације и пробудите интересовање код ученика. Можете представити неки школски пројекат од почетка до краја реализације.