File I/O

Čitanje i pisanje fajlova

File I/O (skraćeno od File Input/Output) predstavlja proces snimanja podataka u fajlove kao i proces čitanja podataka iz fajlova.

Ovaj proces je između ostalog važan jer omogućava da se podaci sačuvaju i prenose između različitih programa.
Pajton poseduje veliki broj ugrađenih funkcija koje služe za manipulaciju fajlovima. Dve najčešće vrste :
Text I/O – klasa koja očekuje i vraća string objekte i služi za manipulaciju tekstualnim fajlovima.
Binary I/O – klasa koja očekuje i vraća bytes objekte i služi za netekstualne podatke (zvuk, slika, ...).
Napomena: Da bi pokrenuli programe iz ovog dela kursa morate imati instaliran Pajton na vašem računaru. Više o samoj instalaciji možete naći u delu kursa "Uputstvo".
Primer: Program koji u datoteku output.txt upisuje kvadrate brojeva od 1 do 10

 
f = open ("output.txt","w")

moja_lista = [i**2 for i in range(1,11)]
 
for item in moja_lista:
   f.write(str(item) + "\n")

f.close()
      

IZLAZ:
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.