Liste

Lista je promenljiv uređeni niz objekata, gde je svaki član liste identifikovan svojim indeksom. Vrednosti koje čine listu nazivaju se njegovim elementima. Liste su slične stringovima, koje su uređene kolekcije karaktera, dok kod listi svaki element može biti različitog tipa. Smeštaju se unutar uglastih zagrada [ ], a odvajaju zarezom ( , ). Prazna lista se označava parom uglastih zagrada.

 
[]
[2, 4, 6, 8, 10]
["Milan" , "Marko", "Pera"]
      

Prvi primer predstavlja praznu listu. Drugi primer je lista parnih celih brojeva, a treći primer je lista stringova. Kao što smo malo pre i naglasili članovi liste ne moraju biti istog tipa. Sledeća lista sadrži string, realan broj, ceo broj i još jednu listu.

 
["Zdravo", 3.14, 10, [100, 5]]
      

Liste možemo da dodeljujemo promenljivim, a kasnije ih možemo i prosleđivati funkcijama.

 
prazna_lista = []
zivotinje = ["pas", "macka", "mrmot", "hrcak"]
ocene = [6, 8, 10, 10, 7, 6]
pomesana_lista = ["Broj", 5.21, [21, "porodiliste"] ]
      
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;