Petlje

U ovom odeljku upoznaćete se sa konceptom petlji. Kako nas samo ime navodi petlje predstavljaju određeni deo koda koji se vrti u krug, odnosno ponavlja određeni broj puta. Pred ulazak u petlju postavlja se uslov koji je logičkog (boolean) tipa. Dokle god uslov ima vrednost True ponavlja se deo koda unutar te petlje. U programskom jeziku Pajton postoje dve vrste petlji, while i for petlje. Počećemo sa prvom od njih.


While

Slobodni prevod engleske reči while mogao bi u programiranju da se interpretira kao: “Radi naredni kod dok je ispunjen uslov…”. Pogledajmo odmah jedan primer korišćenja while petlje

 
x = 1
while x<10: #Uslov petlje
  print (x),
  x=x+1 	#Povećavamo broj za jedan
      
Kopiraj

Kao što možemo primetiti,izlaz ovog jednostavnog primera je >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9. U svakom krugu petlje, ponavlja se kod unutar tela. Prvo se ispisuje broj nakon čega se x uvećava za 1, sve dok se ne dostigne vrednost 10. Za detaljnije objašnjenje o iteracijama možete pogledati dodatak.

Šta bi se desilo kada se u telu petlje sa istim uslovom x ne bi menjalo? Uslov nikada ne bi bio False i petlja bi se vrtela u beskonačno. Beskonačne petlje su obično nešto što želimo da izbegnemo, stoga treba proveravati da li uslov ikada postaje False.

Dok su kod starijih računara beskonačne petlje bile problematične, danas se program najčešće može prekinuti zatvaranjem prozora aplikacije. Kasnije ćemo naučiti kako se petlja može prekinuti iako je uslov još uvek True, no pre toga pogledajmo jedan mali primer koda sa beskonačnom while petljom.

 
while True:
  pass
      

Ova minimalistička petlja je neki vid prevare, jer smo uslov zamenili fiksnom vrednošću True, a telo izrazom pass koji je samo oznaka za prazan blok, bez naredbi.

Zadatak : Napravite program koji ispisuje sve prirodne brojeve manje od 100 koji su deljivi sa 5. Za pomoć pogledati dodatak.


levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;