Torke

Torka je nepromenljivi niz članova. Članovi u torci su objekti istih ili različitih tipova. Torka se definiše nabrajanjem objekata odvojenih zarezom ( , ). Torka sa samo jednim članom mora imati zarez ( , ) na kraju jer inače gubi prirodu torke. Prazna torka označava se parom praznih malih zagrada ( ). Članovi torke mogu biti takođe torke. Iako su slične listama, torke su nepromenljive strukture.

 
torka1 = (1, 2, 3, 4, 5)
torka2 = (3.14, 22, 'pi')
tortka3 = ('a', ) 
torka4 = () 
      

Primetimo da torka sa jednim elementom mora ima zarez posle zadatog elementa, a da praznu torku predstavljamo parom zagrada.


Generisanje torke

Torke se generišu nabrajanjem članova ili pozivom ugradjene funkcije tuple. Ako je dat niz vrednosti lista, onda tuple vraća torku sa članovima jednakim članovima datog niza.

 
string1 = 'Matematika'
torka1 = tuple(string1)
print torka1
string2 = 'veciti student'
torka2 = (string1, string2)
    
Kopiraj

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;