Funkcije

Funkcija je skup naredbi koje se izvršavaju po pozivu.
Pajton pruža mnogo ugrađenih funkcija i dopušta programerima definisanje vlastitih funkcija.

Funkcija se definiše pomoću ključne reči def.
Def je naredba sa sledećom sintaksom:

def ime_funkcije(parametri):
    naredba(e)

ime_funkcije je identifikator.

parameteri je dopuštena, slobodna lista identifikatora, koji se zovu formalni parametri ili samo parametri, a koji se koriste kod poziva funkcija za pridruživanja stvarnim vrednostima koji se navode kao argumenti.

Niz naredbi koji nije prazan, poznatiji kao telo funkcije ne izvršava se kada i naredba def. Ono se izvršava kasnije, svaki put kada se funkcija poziva.

Primer funkcije za izračunavanje zbira brojeva 255 i 582:

def saberi():
    print (255+582)
            

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.