Rečnici

Iteracija rečnika

U ovoj lekciji ćemo koristiti neke od složenijih aspekata Pajtona, uključujući iteraciju nad strukturama podataka, skupovne liste, sečenje liste i lambda izraza.

Počnimo sa iteracijom preko rečnika. Podsetimo se da je rečnik samo zbirka ključeva i vrednosti; Pajton funkcija items() će ponoviti rečnik i vratiti one ključ/vrednost parove.

  
recnik={"Ime":"Marko", "Godina":26, "Pol":"Muski", "Kosa":"Plava"}

print recnik.items()
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>>  [('Ime', 'Marko'), ('Godina', 26), ('Pol', 'Muski'), ('Kosa', 'Plava')]

Imajte na umu da items() funkcija ne vraća parove ključ/vrednost nekim određenim specifičnim redom.

Zadatak: Napravite svoj Pajton rečnik, moj_recnik, u konzoli i dodajte nekoliko ključ/vrednost parova. Kada to uradite, odštampajte rezultat pozivanjem items() funkcije na moj_recnik.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;