Sintaksa jezika Pajton

Pajton je moćan, fleksibilan programski jezik koji se može koristiti za razvoj web aplikacija, za kreiranje igrica i još mnogo toga...


Pajton je:

1. Jezik visokog nivoa -čitanje i pisanje u Pajtonu je veoma lako (dosta liči na običan Engleski jezik)

Jedini programski jezik koji računar može direktno izvršiti je mašinski jezik (sastoji se od niza cifara 0 i 1). U počecima računarstva programeri su pisali u mašinskom kodu, što je bilo vrlo komplikovano i zamorno. Sledeći korak u razvoju računarskog programiranja ogleda se u upotrebi simboličkih jezika, poznatih pod zajedničkim nazivom asembler. Asemblerski jezici sastoje se od jednostavnih instrukcija koje se direktno i jednoznačno mogu prevesti u mašinski kod koji se direktno izvršava. Iako mnogo pogodnije i od mašinskog programiranja, asemblersko programiranje karakteriše velika količina posla koju programer mora obaviti, zbog činjenice da su operacije i dalje elementarne. Zbog toga su stručnjaci razvili programske jezike visokog nivoa pomoću kojih se piše izvorni kod koji se u mašinski kod prevodi posredstvom specijalnih programa – prevodilaca, čiji je zadatak da prevedu kod višeg programskog jezika u mašinski kod. Programski jezik visokog nivoa je programski jezik sa jakom apstrakcijom u odnosu na bazično korišćenje kompjutera. U poređenju sa programskim jezikom niskog nivoa, programski jezik visokog nivoa može koristiti elemente iz prirodnih jezika, biti lakši za korišćenje i tako čineći proces izrade programa jednostavnijim i razumljivijim u odnosu na jezik niskog nivoa. Jezik visokog nivoa odnosi se na viši nivo apstrakcije od mašinskog jezika. Na visokom nivou programski jezici rade sa promenljivama, nizovima, objektima, složenom aritmetikom i Bulovim izrazima, potprocedurama i funkcijama, petljama, nitima... Jezici visokog nivoa su dizajnirani da budu nezavisni od strukture i arhitekture određenog kompjutera. Ovo omogućava da se program napisan na ovom jeziku izvršava na različitim računarima.


2. Interpreterski jezik

Za pokretanje programa, napisanog interpreterskim jezikom, koristi se interpreter – specijalni program koji proverava sintaksne grešeke koda programa, kojeg je programer napisao i ako ne postoje, izvršava naredbe i to liniju po liniju. Dakle, on posreduje između samog programera i kompjutera i omogućava programeru da sazna rezulatat samih instrukcija.


3. Objektno orijentisan jezik - dozvoljeno je korisnicima da manipulišu strukturama podataka nazvanim objektima, kako bi program bio napisan i izvršen

4. Zabavan je za korišćenje
Ime Pajton jezika potiče od britanske televizijske komedije Monty Python's Flying Circus, čime je Guido van Rossum, koji je započeo razvoj jezika Pajton 1990.godine, želeo da naglasi svoj osnovni cilj pri pravljenju novog jezika - da programiranje postane zabavno kao i pomenuta serija.

desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;