Bitsko pomeranje u levo i bitsko pomeranje u desno

Ovi operatori rade tako što pomeraju bitove za određeni broj mesta.


Bitsko pomeranje u levo:

 
#1<<2 = 4
#5<<3 = 40

0b000001<<2 = 0b000100
0b000101<<3 = 0b101000 
      


U prvom slučaju, pomerimo 1 za dva mesta u levo, i tada on dođe na mesto gde mu je vrednost 4.
U drugom slučaju, 101 pomerimo za 3 mesta u levo, pa prva jedinica dođe na mesto 32, a druga na mesto 8, pa je 32+8 = 40.

Bitsko pomeranje u desno:

 
#20>>3 = 2
#2>>2 = 0 

0b0010100>>3 = 0b000010 
0b0000010>>2 = 0b000000
      


Isti princip.
Kako se to radi u kodu?
Primer: treba nam broj koji se nalazi u varijabli „shift_right“ da pomerimo za 2 mesta:

 
shift_right = 0b1100
shift_right = shift_right >> 2
print bin(shift_right)

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  0b11

 
shift_left = 0b1
shift_left = shift_left<< 2
print bin(shift_left)
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  0b100


Ove operacije su moguće samo za int (integer tj. celobrojne vrednosti).

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.