Uključivanje modula

Postoje tri načina na koji možemo uključiti neki modul.


1. Način


Primetili smo već u prethodnim zadacima kako Pajton nema ugrađenu funkciju za izračunavanje korena. Ta funkcija nalazi se u matematičkom modulu koji se zove math. Nakon što uvedemo math modul, bez problema ćemo pomoću sqrt(x) izračunati koren broja.

Poziv modula izleda na sledeći način: import ime_modula.


 
import math  #poziv modula
print (math.sqrt(25))
       
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> 5


Nakon što smo uključili matematički modul koji nam je zatrebao za računanje korena, isti taj modul trebamo povezati s funkcijom tako što ispred njenog imena napišemo ime modula i povežemo ih tačkom.


2. Način


Ako znamo tačno koja nam funkcija treba, uključivanje obavljamo tako što napišemo ime modula iz kojeg uključujemo funkciju i zatim ime funkcije ili više njih odvojenih zarezom.

Posle ovog uključivanja kod poziva funkcija ne trebamo više ispred imena funkcije pisati i naziv modula.

Poziv modula izleda na sledeći način: from ime_modula import ime_funkcije.

 
from math import sqrt  #poziv modula
print (sqrt(25))
       
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> 5


3. Način


Umesto imena funkcije stavlja se znak *

Znak * simbolizuje sve funkcije koje se nalaze u modulu, tako da se nakon takvog uključivanja mogu upotrebljavati sve funkcije iz modula i to bez pisanja imena modula kao prefiksa.

Poziv modula izleda na sledeći način: from ime_modula import *.


 
from math import *  #poziv modula
print (sqrt(25))
       
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> 5


U prvom trenutku izgleda privlačno uključivanje obaviti na način from ime_modula import * jer tada nemamo brige oko pisanja prefiksa ispred funkcije i na raspolaganju su nam sve funkcije modula koje bi nam mogle zatrebati. Međutim u većim programima obično upotrebljavamo više modula i može se dogoditi da nakon nekog vremena više nećemo znati odakle smo uključili neku funkciju. Može se dogoditi i da se u različitim modulima pojave ista imena funkcija, što može izazvati zabunu. Zbog toga je preporučljivo za uključivanje modula koristiti se naredbom import ime_modula i zatim ispred imena svake funkcije u prefiksu napisati ime_modula ili uz uključivanje modula naznačiti funkcije kojima ćemo se koristiti: from ime_modula import ime_funkcije_1, imf2...


levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;