Menjanje elemenata liste

Elemente liste možemo menjati tako što pristupimo nekom elementu i na njega primenimo neku od operacija +, -, *, /, =.

  
brojevi = [12, 87, 0, 3, 5]
brojevi[0] = 1
brojevi[-1] = brojevi[-1] + 5
brojevi[3] *= 10
print brojevi[0]
print brojevi[-1]
print brojevi[3]
print brojevi
            
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  1

>>  10

>>  30

>>  [1, 87, 0, 30, 10]


Primetimo da je smo prvo promenili prvi član niza, brojevi[0] na 1, zatim smo indeksom -1 pristupili poslednjem članu niza i njega smo uvećali za 5. Na sličan način smo pristupili četvrtom članu niza, brojevi[3], i operatorom *= ga pomnožili brojem 3.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;