Dokumentacijski string

Dokumentacijski string omogućava programeru da unese određene komentare i objašnjenja za funkcije koje sam piše.
U Pajtonu možemo pisati dokumentacijski string, poznatiji kao docstring.

Dokumentacijski string se često proteže u nekoliko fizičkih linija, te se stoga obično označava unutar trostrukih navodnika:

 
def zbir(x,y):
  """Prihvati dva numericka argumenta i vrati njihov zbir"""
  return x+y
  
Kopiraj


Njihova je uloga slična komentarima u bilo kojem programskom jeziku, ali im je korisnost šira, jer su dostupni pri procesu pokretanja programa.

Programerska okruženja i drugi alati mogu koristiti dokumentacijske stringove da podsete programera kako koristiti određene objekte. To znači da deluju kao pomoć programa kada se zatraže.

U sledećem primeru je napisan dokumentacijski string za funkciju zbir tj. kratko objašnjenje šta ta funkcija radi. Da bi to objašnjenje videli tj. da bi se dokumentacijski string ispisao na komandnoj liniji koristimo help(zbir).

 
def zbir(x,y):
  """Prihvati dva broja i vrati njihov zbir"""
  return x+y 

print (zbir(2,3))

help(zbir) #trazimo da nam se pri pokretanju programa
       #ispiše docstring za funkciju zbir

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> 5
>> Prihvati dva broja i vrati njihov zbir
>> For detailed help, run 'from pydoc import help' (slow).


levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.