Funkcija provere

 
def proveri(boje,trazena_boja):
  kljuc = 0
  while kljuc < len(boje):
    
    #Proveravamo da li je trenutna vrednost ključa tražena boja
    #i ukoliko jeste ne moramo dalje da tražimo. 
    if boje[kljuc]==trazena_boja:
      return True
    kljuc+=1
  else: return False
      
Kopiraj

Pozivanjem return naredbe unutar petlje zanemaruje se ostatak tela funkcije a samim tim i petlje, slično kao što break naredba zanemaruje ostatak tela petlje.

Mana ove funkcije je što radi samo za rečnike ovog konkretnog tipa, kome su ključevi prirodni brojevi u određenom opsegu. U sledećem odeljku ćemo videti da je za ovakve petlje, sa fiksnim brojem iteracija, pogodnija for petlja.

Zadatak : Prekopirati kodove iz poslednja dva primera u jedan program i modifikovati ih tako da se provera unosa zaista izvršava. Dodati i dodatnu else granu koja obaveštava korisnika da je neispravan unos i ispisuje mu moguće vrednosti boja. Za pomoć pogledati dodatak.

Zadatak : Napraviti program koji generiše „skriveni“ slučajan broj od 1 do 50 i od korisnika zahteva da pokuša da pogodi koji je broj u pitanju. Posle svakog neuspelog pokušaja, korisnik dobija informaciju da li je skriveni broj veći ili manji od probanog. Petlja se prekida ako je korisnik pogodio broj ili ako je pokušao više od 5 puta.

While petlja je izuzetno korisna kod onih delova programa kod kojih se čeka na neku promenu, na primer na unos korisnika kao u predhodnom zadatku.

Za kraj odeljka o while petlji možete pogledati i sledeći dijagram.


Dijagram for petlje
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;