Rečnici

Rečnici su tipovi podataka slični listama, razlika je u tome što se rečnici ne indeksiraju brojevima već ključevima koji mogu biti tipa broj, niska ili torka. Vrednosti mogu biti bilo kog tipa i mogu se ponavljati, ali rečnik ne može imati dva ili više ista ključa.
Rečnik se definiše nabrajanjem parova ključ:vrednost , unutar vitičastih zagrada {}, a parovi se međusobno odvajaju zarezom (,). Prazan rečnik označavamo parom praznih vitičastih zagrada.

 
prazan_imenik = {}
imenik = {'mika': '065333222', 'laza': '069555888',
'pera': '063123123'}
     

Pristupanje elementima rečnika se vrši kao kod listi, navođenjem ključa između uglastih zagrada.


 
imenik = {'mika': ' 065333222', 'laza': '069555888', 
'pera': '063123123'}
print imenik['pera']
     
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  '063123123'


levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;