Promenljive


Promenljive su osnovni objekti podataka kojima se manipuliše u programu.


Na primer, recimo da nam je potrebna vrednost broja 3.14 za pisanje određenog programa, ali nećemo tu vrednost koristiti odmah. U tom slučaju možemo dodeliti promenljivoj (na primer pi) vrednost 3.14 i kasnije koristiti u programu koristeći samo ime promenljive (u ovom slučaju pi). To se ostvaruje sledećom naredbom dodele:


pi=3.14

Ovom naredbom je deklarisana promenljiva čije je ime (identifikator) pi a njena inicijalna vrednost je 3.14.


Sve promenljive u Pajtonu se moraju deklarisati. Time se za promenljivu u memoriji rezerviše potreban prostor, a ostatak programa postaje svestan postojanja promenljive.


Dakle, deklarisanje promenljivih u Pajtonu se sastoji iz imena promenljive (identifikatora) posle čega sledi operator dodele (=), a zatim sledi inicijalna vrednost:


ime_promenljive=vrednost


Inicijalna vrednost nije strogo „vezana“ za ime promenljive, što znači da se ta vrednost može promeniti kasnije u programu.


Obično treba izbegavati korišćenje dugačkih imena za promenljivu i takođe je poželjno da ime promenljive opisuje šta ta vrednost predstavlja.


Ime promenljive ne sme da sadrži razmak ako se sastoji iz više reči, pa se umesto razmaka može koristiti donja crta (_).


Postoje izvesne reči koje u Pajtonu imaju već određenu funkciju pa se stoga ne smeju koristiti kao ime promenljive. Ove reči nazivamo još i ključnim (rezervisanim) rečima.


Spisak tih reči je: and, as, assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, exec, finally, for, from, global, if, is, lambda, not, or, pass, print, raise, return, try, while, with, yield.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;