Funkcije i metode za rad sa rečnicima

Funkcija len takođe radi i za rečnike. Računa dužinu rečnika i kao povratnu vrednosta vraća dužinu rečnika.

 
pijaca = {'jabuka' : 213, 'kruska' : 435, 'sljiva': 323, 
'banana': 90}
print len(pijaca)
     
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  4


Postoje dosta ugrađenih metoda koji olakšavaju rad sa rečnicima. U narednom delu biće opisane neke od njih.


Metod keys ispisuje ključeve elemenata rečnika. Poziva se na rečnik(tačka notacija), i ne prima dodate argumente.
Poziv izgleda na sledeći način: <rečnik>.keys()

 
imenik = {'ime': 'Milan', 'telefon' : '065222555',
'adresa':'Skadarska 5'}
print imenik.keys()
     
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  ['ime', 'telefon', 'adresa']


Napomena: Ovaj metod ne ispisuje ključeve u redosledu u kome je rečnik inicijalizovan.


levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;