Tipovi podataka

Postoje tri tipa podataka u programskom jeziku Pajton koji nas trenutno interesuju:


1.INTEGER - pozitivni i negativni celi brojevi


2.FLOATS – realni brojevi


3.BOOLEANS – logički tip (može biti samo True (tačno) i False (netačno))

Kompjuterski programi su većim delom kreirani da bi manipulisali vrednostima. Stoga je bitno razumevanje različitih tipova podataka.


Napomena: Nikad ne koristiti polunavodnike (‘) ili navodnike (“) sa logičkim tipom i uvek se pišu velikim slovom.


Pajton je case-sensitive programski jezik, tj. razlikuju se velika i mala slova (nije isto true i True!).


Svi objekti u Pajtonu su tipa True izuzev sledećih vrednosti: None, False i 0.


  
#Program deklariše promenljive p_int, p_float, p_bool
#čije su odgovarajuće vrednosti True, 1.23,
#7 i stampa njihove vrednosti.
			
p_int=7
p_float=1.23
p_bool=True
print(p_int)
print(p_float)
print(p_bool)
            
Kopiraj
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.