Bitski AND operator - bitsko „I“

Bitski operator AND, poredi dva broja na nivou bitova, i vraća broj u kojem bitovi imaju vrednost „1“ samo ako odgovarajući bitovi u oba broja imaju vrednost „1“.
Na primer:

 
a:    00101010  #42
b:    00001111  #15    

===================

a & b: 00001010  #10
      


Vidimo da samo bitovi na mestima 2 i 8 imaju vrednost 1, tako da će rezultat ove operacije vratiti broj koji ima „1“ na ovim mestima, a ostalo će biti „0“. Po tome, korišćenje & operatora uvek rezultira u broju koji je manji ili jednak manjoj od dve upoređene vrednosti.
Primer za svaku kombinaciju:


0 & 0 = 0
0 & 1 = 0
1 & 0 = 0
1 & 1 = 1

Primer:

 

# 7 & 10 = 2

print 0b111 & 0b1010 
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>>  2


Gornji broj ima „1“ na poljima: 1, 2 i 4. Donji broj ima „1“ na poljima „2“ i „8“. Samo se polje „2“ preklapa, znači rezultat će imati „1“ na polju 2 tj. : 0b10 (=2).

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.