Ugrađene funkcije u Pajtonu

Kao i u drugim programskim jezicima i u Pajtonu postoje mnogobrojne ugrađene funkcije koje nam olakšavaju pisanje programa. Sada ćemo pomenuti neke od tih funkcija.

Neke od ugrađenih funkcija u Pajtonu su:

abs(broj) – Vraća apsolutnu vrednost broja.

len(kolekcija) – Vraća dužinu date kolekcije ili stringa.

max(parametar1, parametar2) – Vraća veću vrednost od dve zadate.

min(parametar1, parametar2) – Vraća manju vrednost od dve zadate.

range(početak, kraj) – Vraća listu brojeva od početnog pa sve do krajnjeg – 1.

round(broj, broj_decimala) – Vraća broj sa zadatim brojem decimalnih cifara (može da se pozove i bez drugog parametra i onda vraća broj bez decimalnih cifara).

sorted(kolekcija) – vraća kolekciju sortiranu po rastućem redosledu.

str(vrednost) – datu vrednost pretvara u string.

type(vrednost) – vraća tip podataka koje dobija kao argument.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;