Metode pop i update

Pomenuli smo funkciju del kao način za brisanje par ključ:vrednost iz rečnik. Još jedan način da izbrišemo ovaj par je metod pop, koji se poziva na rečnik, a kao argument mu prosleđujemo vrednost ključa koji hoćemo da izbrišemo. Kao povratnu vrednost dobijamo vrednost para koju smo izbrisali.
Poziv izgleda na sledeći način: <rečnik>.pop(<ključ>)


Ponekad želimo da povežemo elemente jednog rečnika proširimo drugim rečnikom. Metod update se poziva na rečnik1, a kao argument mu se prosleđuje rečnik2 kojim proširujemo rečnik1. Ako postoji preklapanje u nekom od ključeva , onda će vrednosti iz prvog rečnika biti zamenjene vrednostima iz drugog rečnika.
Poziv izgleda na sledeći način: <rečnik1>.update(<rečnik2>)


Napomena: Ovaj metod ne možete da koristite na našoj konzoli. Pročitajte uputstvo kako da instalirate Pajton na svom računaru.


  
recnik1 = {'ime': 'Laza', 'telefon': '064224433'}
recnik2 = {'ime_oca': 'Pera', 'prezime': 'Peric'}
recnik1.update(recnik2)
print recnik1
recnik3 = {'ime_oca': 'Rajko', 'telefon' : '062222111'}
recnik1.update(recnik3) 
print recnik1
          

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  {'ime_oca': 'Pera', 'ime': 'Laza', 'prezime': 'Peric', 'telefon': '064224433'}

>>  {'ime': 'Laza', 'prezime': 'Peric', 'ime_oca': 'Rajko', 'telefon': '062222111'}

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;