Jednostavniji način rada sa fajlovima

Pošto je Pajton osmišljen da bude što lakši za upotrebu, postoji i način da se radi sa fajlovima, a da se eksplicitno ne poziva funkcija close().
Sintaksa izgleda ovako:

  
with open("output.txt", "w") as textfile:
	textfile.write("Success!")

            

IZLAZ: Success!

Ovo je način na koji se u praksi najčešće radi sa fajlovima. Prvi put se pojavljuje u verziji 2.5.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.