Poziv funkcije

Kada se funkcija pozove, može primiti argumente s kojima radi tj. obrađuje ih.
Poziv funkcije je izraz sa sledećom sintaksom:

ime_funkcije (argumenti)

Argumenti su u najjednostavnijem slučaju niz od nula ili više izraza odvojenih zarezima.
Ako funkcija prihvata argumente, onda parametri sadrže jedan ili više identifikatora, odvojenih zarezima.
U ovom slučaju, svaki poziv funkcije pridružuje stvarne vrednosti, argumente, s parametrima u definiciji funkcije.

U sledećem primeru je napisana funkcija koja štampa kub nekog broja, a zatim i poziv funkcije koji kao argument prosleđuje broj 5:

 
def izracunaj_kub(x):
  print (x*x*x)

izracunaj_kub(5)   #pozivamo funkciju sa jednim argumentom

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> 125


Pogledajmo primer funkcije koja ima dva parametra. Poziv funkcije u tom slučaju mora imati dva argumenta.
U ovom primeru je napisana funkcija koja štampa zbir dva broja, a funkcija se poziva za brojeve 5 i 6:

 
def saberi(x,y):
  print (x+y)

saberi(5,6)   #pozivamo funkciju sa dva argumenta

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> 11


Evo još jednog primera poziva funkcije, ali u ovom slučaju se prosleđuje argument tipa string:

 
def programski_jezik(x):
  print ("Ucimo programski jezik: "), x
  
programski_jezik("Pajton ")   

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> Ucimo programski jezik: Pajton


levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.