Moduli

U Pajtonu postoje moduli i ugrađene funkcije koje možemo koristiti prilikom pokretanja. Moduli su ugrađeni u Pajtonov kostur.

Podaci(varijable), funkcije, klase i objekti sakupljaju se u module.

Modul je fajl koji sadrži definicije, uključujući promenljive i funkcije koje možete da koristite.

Više modula zajedno čini paket.

Moduli i paketi predstavljaju Pajton biblioteku.

Prevodilac drži sve promenljive i funkcije dostupnim, tako da možemo uključiti modul koji želimo, kada nam treba nešto od njega.

Ako iskucamo u konzoli:

  
print (sqrt(25))
            
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> Line 1: NameError: name 'sqrt' is not defined

Pajton izbacuje grešku: ”NameError: name 'sqrt' is not defined”

Pajton ne zna šta je kvadratni koren.

U Pajtonu postoje moduli i ugrađene funkcije kojima se možemo odmah koristiti prilikom pokretanja.

Moduli nisu kao gotove funkcije, gde je dovoljno napisati funkciju u programu i parametar za računanje već ih moramo pozvati naredbom import. Uvođenje modula kroz naredbu import najčešće ćemo raditi na samom početku programa.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;