Xrange()


Xrange() funkcija je slična range() funkciji. One su potpuno iste u smislu funkcionalnosti, obe generišu listu celih brojeva. Razlikuju se jedino po tome što funkcija xrange() generiše privremenu listu i obično se koristi da generiše listu od milijardu i više elemenata. Ako želimo da vršimo iteraciju kroz listu više puta, najbolje je koristiti range() funkciju, zato što funkcija xrange() generiše listu celih brojeva svaki put kada pristupa nekom elementu liste.

Primer kada funkcija xrange() ima samo jedan argument:


for i in xrange(10):
    print (i)
		
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>>  0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9

Primer kada funkcija xrange() ima dva argumenta:


for i in xrange(60, 70):
    print(i)
		
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>>  60
      61
      62
      63
      64
      65
      66
      67
      68
      69

Primer kada funkcija xrange() ima tri argumenta:


for i in xrange(100, 120,2):
    print(i)
		
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>>  100
      102
      104
      106
      108
      110
      112
      114
      116
      118

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;