Super

Nekada postoji potreba da se metod koji je u nadklasi iskoristi i dopuni. U tom slučaju koristimo super funkciju, na sledeći način:

 
class Planete(NebeskaTela):
  tip="planeta"
  def __init__(self,precnik,otkrivac,zvezda):
    self.precnik=precnik
    self.otkrivac=otkrivac
    self.zvezda=zvezda
  def sve(self):
    stari=super(Planete,self).sve()   #ovo je bitno!
    return stari + " Okrece se oko zvezde " + self.zvezda
zemlja=Planete( 6370,"svi mi","Sunce")
print(zemlja.sve())
      

Napomena: Za pokretanje ovog koda neophodan je i deo sa klasom NebeskaTela i rad u lokalnom Pajtonu (uputstvo možete naći na...)

Kao rezultat pozivanja dobićemo:

			 Ovo je planeta, precnika 6370 i otkrio/otkrili su je svi mi! Okrece se oko zvezde Sunce
			 

super funkcija ima sledeći potpis,
super(odKojeKlaseNadklasa,self).imeMetode(onoStoSeSaljeMetodi)

Ovakav poziv super funkcije će kao svoju povratnu vrednost imati povratnu vrednost one metode koju smo naveli onako kako je definisana u nadklasi klase koju smo naveli. (U našem slučaju, povratnu vrednost metode sve koja je definisana u klasi NebeskaTela)

Vežba: Isprobati ovaj kod i sa instancom sunce=NebeskaTela("zvezda",1369000,"svi"). Pogledati razliku.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;