Dužina stringa

Funkcija len() kao povratnu vrednost vraća dužinu stringa koji joj je prosleđen. Treba uzeti u obzir da će len() funkcija uračunati kako prazna mesta tako i specijalne karaktere u dužinu stringa.

 
boja="crvena"
print (len(boja))
      
Kopiraj

Pristupanje elementima stringa

Moguće je pristupiti bilo kom elementu stringa pojedinačno navodeći njegov indeks.

 
rec="MATEMATIKA"
print (rec[0])
      
Kopiraj

Moguće je pristupati elementima stringa unazad navodeći negativne indekse. Poslednji element niza ima index -1, pretposlednji -2 i tako dalje.

 		   
rec="MATEMATIKA"
print (rec[-3])
      
Kopiraj

Na primer, ako umesto jednog indeksa kome želimo da pristupimo navedemo dva indeksa odvojena sa : dobićemo ceo niz karaktera koji se nalazi između ta dva indeksa. I ovde je takođe moguće koristiti negativne indekse i moguće je kombinovati negativne i pozitivne indekse.

 
rec="MATEMATIKA"
print (rec[2:6])
      
Kopiraj
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;