Dužina koraka

Pozitivna dužina koraka prelazi listu sa leva na desno, a negativna prelazi listu sa desna na levo.

Korak dužine 1 prelazi u listi svaki element redom, korak dužine 2 prelazi u listi svaki drugi element liste, i tako dalje.


Zadatak: Napraviti promenljivu unazad koja će ispisati obrnuti redosled liste moja_lista = range(101) i svaki deseti element.

  
moja_lista = range(101)
unazad = moja_lista[::-10]
print unazad
            
Kopiraj

S obzirom da je posao liste sečenja poprilično jednostavan, uraditi zadatak:

1. Napraviti listu, do_21, koja uključuje brojeve od 1 do 21.
2. Napraviti drugu listu, nepar, koja uključuje samo neparne brojeve (1, 3, 5, i tako dalje) liste do_21. (koristeći listu sečenja umesto skupovnih listi)
3. Na kraju, napraviti treću listu, sredina, koja čini srednju trećinu od liste do_21, od 8 do 14.

 
do_21=range(1,22)
nepar=do_21[::2]
sredina=do_21[7:14:]
print do_21
print nepar
print sredina
Kopiraj
levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;