Bitsko ekskluzivno OR (obeležava se i XOR)

Rezultujući broj ima „uključen“ bit ako bilo koji od brojeva ima taj bit „uključen“ osim ako je „uključen“ kod oba broja. Ako je bit „isključen“ na oba broja, i rezultat je isključen.

 
a:     00101010  #42
b:     00001111  #15    

================

a ^ b:  00100101  #37
     

Vidi se na bitu 2’s, oba broja imaju 1, a rezultat ima 0. Isto tako i na mestu 8’s (tj. na četvrtom mestu).
Primer za svaku kombinaciju:

0 ^ 0 = 0
0 ^ 1 = 1
1 ^ 0 = 1
1 ^ 1 = 0

Primer:

 
#7 ^ 10 = 13 

print 0b111 ^ 0b1010 
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  13


Prvi broj ima “1” na mestima 1, 2 i 4. Drugi ima 1 na mestima 2 i 8. Znači rezultat ima „1“ na prvom bitu (samo prvi broj ima tu 1), na drugom nema (jer oba broja imaju 1 na tom bitu), ima 1 na 4-tom bitu (samo prvi broj tu ima 1) i na 8-om bitu (samo drugi broj tu ima 1).

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.