Naredba GLOBAL

Kako je prethodno opisano, bilo koja promenljiva koja se koristi unutar tela funkcije je lokalna promenljiva funkcije. Ako pak funkcija treba koristiti neke od svojih globalnih promenljivih, prva naredba funkcije mora biti naredba: global identifikatori
gde su identifikatori jedan ili više identifikatora odvojenih zarezima.

U sledećem primeru se demonstrira upotreba naredbe global. Primetite da u ovom slučaju funkcija menja vrednost promenljive!

 
def funkcija():
  global x
  x=x+1
  return x
  
x=2
funkcija()   #primetimo da se u ovom slucaju funkcija poziva bez argumenata
print (x)

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> 3


Identifikatori popisani u global naredbi odnose se na globalne promenljive koje bi funkcija trebalo da koristi.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.